Годишна научно-практическа  конференция по хомеопатия  и Шуслерова терапия

Годишна научно-практическа конференция по хомеопатия и Шуслерова терапия

 
Организирана от Асоциацията на лекарите хомеопати с подкрепата на Алпен Фарма България
 

08 - 10.11.2013 г.
София, Младежки театър “Николай Бинев”,
бул. „Княз Александър Дондуков” №8

ПРОГРАМА

08.11.2013 г. (петък),

Камерна зала, Младежки театър „Николай Бинев”

Тематичен модул: Салутогенеза

09.30 - 10.00 ч. Регистрация
10.00 - 10.30 ч. Откриване на Конференцията
10.30 - 11.10 ч. „Салутогенеза”,
лектори: д-р Калина Костова, д-р Мария Урумова
11.10 - 11.50 ч. „Хомеопатия за възможното ни бъдеще”,
лектор: д-р Георги Хаджиев
11.50 - 12.30 ч. „Парво-В19 вироза”,
лектор: д-р Ерма Миронова
12.30 - 13.10 ч. „Мястото на фитопродуктите в терапевтичните стратегии за въздействие при болест на Алцхаймер“,
лектор: д-р Илияна Янева
13.10 - 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 - 14.50 ч. „Оценка на въздействието на хомеопатичните лекарства върху вегетативната нервна система чрез вариабилността на сърдечната честота”,
лектор: д-р Палмена Ангелова
14.50 - 15.30 ч. „Исхемична болест на сърцето и хомеопатично повлияване”,
лектор: д-р Райна Сивова
15.30 - 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 - 16.40 ч. „Препятствия по пътя на хомеопатичното лечение”,
лектор: д-р Искра Капинчева
16.40 - 17.10 ч. „Резюме на конгреса в Кито и покана за следващия конгрес на Международната медицинска хомеопатична лига в Париж”,
лектор: д-р Дора Пачова
17.10 - 18.00 ч. Въпроси и закриване на първия ден от Конференцията
   

09.11.2013 (събота),

Голяма зала, Младежки театър „Николай Бинев”

Тематичен модул:

Сърдечно-съдови заболявания, психосоматика и усложнения

09.30 - 10.00 ч. Регистрация
10.00 - 10.30 ч. Откриване на Конференцията по Шуслерова терапия.
д-р Дора Пачова, председател на АЛХБ
д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България
10.30 - 12.00 ч. „Приложение на Шуслеровите соли при сърдечно-съдови заболявания”,
лектор: Анжелика Грефин Волфскийл
12.00 - 12.30 ч. „Биохимия на здравото сърце”,
лектор: д-р Георги Хаджиев
12.30 - 13.00 ч. „Фармацевтични метаморфози на хомеопатичното лекарство”,
лектор: магистър-фармацевт Антон Вълев
13.00 - 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 - 14.30 ч. „Съвременна концепция за холистичния лечебен ефект: наноструктури и кръстосана адаптация”,
лектор: д-р Нонна Петрова
14.30 - 15.10 ч. „Холистичен поглед върху възможностите за профилактика и лечение на атеросклероза. Шуслерови акценти”,
лектор: Ст. н. с. II ст. д-р Мария Генкова-Папазова
15.10 - 15.50 ч. „Вина и сърце”,
лектор: д-р Дора Пачова, Мария Джонгова
15.50 - 16.10 ч. Кафе-пауза
16.10 - 17.30 ч. „Приложение на Шуслеровите соли при усложнения в сърдечно-съдовата патология”,
лектор: д-р Сандип Кайла, Индия
17.30 - 17.50 ч. Въпроси, дискусия с лекторите
17.50 - 18.00 ч. Закриване на втория ден на Конференцията
18.00 - 19.00 ч. Коктейл
   

10.11.2013 (неделя),

хотел „Анел”, бул. Тодор Александров №14,

Конферентна зала „Анел”

09.00 - 15.00 ч. Специализиран семинар „Практически съвети при сърдечно- съдови заболявания за практикуващите хомеопатия”,
лектор: д-р Сандип Кайла, Индия

 

за контакт: e-mail: zdravka.petrova@alpenpharma.com

 

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
За 08.11.2013 г. (петък) 20 лв.
Комбинирана за 08.11 и 09.11.2013 г. (петък и събота) 30 лв.
Специализиран семинар на 10.11.2013 г. (неделя) 60 лв.

 

 

Пълната програма за събитието можете да изтеглите от тук